Home Tarief en Voorwaarden
Tarief en Voorwaarden

Het uurtarief vanaf 1 augustus 2017 tot juli 2018 is als volgt :

Het kind komt voor remediale les regelmatig op een vast geroosterd tijdstip :
Tarief: € 65 per lesuur.

Het kind komt voor remediale les regelmatig op een vast geroosterd tijdstip en we hebben een zorg-overeenkomst in het kader van een 'persoons gebonden budget' of 'rugzakje' of verzekerings-uitkering :  
Tarief: € 79 per lesuur.

Het kind komt op basis van losse afspraken :
Tarief: € 71 per lesuur

Inbegrepen in het uurtarief zijn:

- 45 minuten zuivere individuele ondersteuningstijd aan het kind
- de directe voorbereiding en afronding van de les, zoals:
    •    nakijken van huiswerk,
    •    opzoeken en voorbereiden van de juiste lesmethode
    •    kort verslag maken
- gebruik van speciale lesmethodes en software
- alle ondersteuning en adviezen ten behoeve van het kind in de vorm van telefoongesprekken of emails met u of met de school, tot een maximum van 20 minuten per activiteit.
 
  Voor de kinderen die regelmatig komen bovendien:
  •    2x per jaar (jan. en juni) schriftelijke rapportage over de vorderingen van uw kind en een advies over vervolgstappen

Voor overige activiteiten zullen we vooraf aparte afspraken maken, waarna deze aan u worden doorberekend in eenheden van een half uur.
Hierbij kunt u denken aan:

  •   het schrijven van een behandelingsplan of uitgebreider rapport of advies
  •   een speciale test
  •   bijwonen van een bespreking op school
  •   uitgebreid persoonlijk gesprek met de ouders

Reiskosten
Voor afspraken buiten Alphen aan den Rijn wordt reistijd in rekening gebracht alsmede reiskosten OV of per auto a 0,40 € / km .

Afmelden
Afmelden kan kostenloos tot 2 dagen voor de afspraak.
Voor lesafspraken die korter dan 2 dagen tevoren worden afgezegd, wordt een half uur doorberekend.
Zonder bericht niet nagekomen lesafspraken worden voor het volle tarief doorberekend.

Betaling
Alle kosten worden aan u maandelijks achteraf gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Bij meerdere maanden betalingsachterstand kan een half uur administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Copyright | Connie de Blank | 2020