Home Vergoeding/PGB
Vergoeding/PGB

‘PGB’ en ‘Rugzakje’
Voor de ouders zijn er mogelijkheden de ondersteuning vergoed te krijgen via een Persoons Gebonden Budget (ook wel ‘PGB’) of Leerling Gebonden Financiering (ook wel ‘Rugzakje’).

Het PGB kan aan de ouders  worden verstrekt om zelf extra zorg en begeleiding ‘in te kopen’. Een PGB blijkt voor gedrags-problemen (bv. ADHD, Autisme) sneller te worden verstrekt dan voor leer-problemen (bv. Dyslexie, Dyscalculie).

Leerling Gebonden Financiering, of ‘Rugzakje’, is een budget voor de school  om kinderen die een indicatie hebben voor speciaal onderwijs, in het gewone onderwijs te laten blijven. In die ‘Rugzak’ zitten extra financiele middelen voor het onderwijs op de reguliere school, zoals het inhuren van RT. 

‘PGB’ en ‘Rugzakje’ zijn bijzonder ingewikkelde regelingen. Gelet op de bedragen is het wel de moeite waard de mogelijkheden uit te zoeken. Onder ‘weblinks’  vindt u websites die u informatie geven over PGB en Rugzakje met hun criteria en aanvraag procedures.

Aftrekbaar van de belasting?
De ervaringen met het opvoeren van de kosten voor RT (en hulpmiddelen) als ‘Bijzondere Ziektekosten’ bij de Inkomsten Belasting zijn helaas wisselend: acceptatie lijkt oa. af te hangen van de Inspecteur in uw Regio.

Voorts is de drempel van 11,5% van het verzamelinkomen van toepassing voor het totaal van uw Bijzondere Ziektekosten + ZVW-premies. Raadpleeg hiervoor uw Belastingadviseur of –gids.

Vergoeding uit de Zorgverzekering?
De Ziektekostenverzekeraars vergoeden behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen in groep 4 en 5.  De regeling is er sinds 1 Jan. 2009 en de spelregels worden voortdurend  aangepast. Om de ontwikkelingen goed te begrijpen en van inhoud te voorzien ben ik actief in een speciaal daartoe opgerichte werkgroep van de beroepsvereniging.  Het doel is vergoeding van behandeling door een geregistreerd remedial teacher. 

 

Copyright | Connie de Blank | 2020